Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bítešští dobrovolní hasiči slavili 140 let od svého založení

3. 9. 2012

K nejstarším českým sborům na Moravě můžeme zajisté počítat i „Tělocvično-hasičskou jednotu Sokol ve Velké Bíteši“, založenou 16. 8. 1872, jejímž cílem bylo „při požárech v službu hasičskou a ochrannou se zavázat a pěstovat tělocvik vůbec a k účelům hasičským zvláště“. Významná výročí založení požárních sborů jsou vždy důvodem k pořádání akcí, při nichž se široká veřejnost dozvídá o práci dobrovolných hasičů – 22. 8. 1887 oslavoval Velkobítešský hasičský sbor 25. výročí svého založení; roku 1907 Sbor pořádal na památku 35letého svého trvání znamenitý výlet; oslavy výročí 50ti letého trvání Sboru v roce 1922 nebyly pro vnitřní politické poměry konány nikterak honosně. Uspořádán byl pouze výlet na Letné a svolán župní sjezd do Velké Bíteše; 17. 7. 1932 proběhly oslavy 60ti letého trvání sboru a 30ti letého trvání župy 41-Velkobítešské; v r. 1947 oslavy 75letého trvání nebyly konány slavně pro vnitřní politické poměry, v roce 1957 oslavili velkobítešští požárnicí 85 výročí založení své organizace; oslavy 90. výročí proběhly 15. 7. 1962; 16. a 17. 7. 1972 probíhaly oslavy 100letého výročí; oslavy 120. výročí proběhly ve dnech 14. a 15. 8. 1992; 15. a 17. 8. 1997 oslavil sbor  125. výročí založení; 16. a 18. 8. 2002 proběhly oslavy 130 let; oslavy 135 let proběhly 14. 9. 2007. Další zápis do hasičské kroniky byl proveden o víkendu 31. 8. a 1. 9. 2012.

 

 

dsc02816.jpg

 

 

V pátek 31. 8. 2012 proběhla ve farním kostele sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši mše svatá za živé a zemřelé hasiče vedená otcem Tomášem Holcnerem, hasičským kaplanem z SDH Křižanov za asistence otce Bohumila Poláčka, faráře Velkobítešškého. Bohoslužby se zúčastnila početná skupina hasičů místních, ale i z ostatních sborů z okolí Velké Bíteše. Při mši sv. byla požehnána pamětní deska oběti světových válek, německé okupace a holocaustu z řad členů hasičského sboru: Antonín BARTONĚK činný člen  † zemřel 12. 8. 1915 Žoltanc Ukrajina; František BARTONĚK činný člen padl 14. 5. 1917 na italském bojišti Paljevo; Bohuslav KŘÍŽ přispívající člen † popraven za protinacistický odboj v Brně-Kounicových kolejích 22. 6. 1942; Karel FUCHS činný člen * 6. 2. 1901 Hodonín † 13. 8. 1942 Osvětim. Následně v kulturním domě proběhlo jednání slavnostní valné hromady, na kterou přijeli zástupci 14 okolních hasičských sborů a pozvaní hosté: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina; Jan Slámečka, starosta Krajského sdružení hasičů; plk. Ing. Vladimír Sobotka, ředitel HZS kraje Vysočina ÚO Žďár nad Sázavou; ppor. Bc. Miroslav Volf, velitel HZS stanice Velká Bíteš; Karel Herold, nestor dobrovolného hasičstva v kraji Vysočina; Ladislav Švejda, vedoucí zasloužilých hasičů KSH Jihomoravského kraje; Ladislav Fajmon, vedoucí odborné rady zasloužilých hasičů OR ZH a AZH při OSH ČMS Žďár nad Sázavou; Jiří Klusák, člen VV a garant okrsku Velká Bíteš; Miroslav Jágrik, člen VV OSH Žďár nad Sázavou; Jan Janíček, čestný starosta SDH Velká Bíteš a držitel titulu Zasloužilý hasič; Bohumil Jobánek, držitel titulu Zasloužilý hasič a mnozí další. Za město přijal pozvání starosta ing. Milan Vlček. Po přednesení zprávy velitelem sboru o historii a o současnosti ze života sboru bylo na řadě předání ocenění a vyznamenání za odvedenou práci. U příležitosti oslav 140 let založení sboru byla udělena 2 čestná uznání Sboru dobrovolných hasičů; 6 čestných uznání Okresního sdružení hasičů, 7 čestných uznání Krajského sdružení hasičů; 4 čestná uznání ÚSH. Dále bylo uděleno 11 medaili Za příkladnou práci, 1 medaile Za zásluhy, 2 medaile Za mimořádné zásluhy, 2 medaile Čestný člen. Sbor jako kolektiv obdržel Čestné uznání ÚSH. Slavnostní večer pokračoval kulturním programem.

 

 

dsc03156.jpg

 

 

V sobotu 1. 9. pokračovaly oslavy 140 výročí založení sboru hasičů. Oslavy samotné začaly v deset hodin ráno dětskými soutěžemi, jenž trvaly celé dopoledne a statickou ukázkou požární techniky, přičemž byla vystavena současná technika sboru CAS 20 MAN TGM 18.330 4x4 BB; CAS 32 T 148 a DA 5 Renault Trafic. Každé soutěžící dítě po splnění soutěžní disciplíny obdrželo sladkosti a čestné uznání. Bylo možné si zaskotačit na skákacím hradě od Požární bezpečnosti s.r.o Jihlava a na trampolíně. Dále ve stejnou dobu proběhlo slavnostní zahájení hasičské výstavy v Městském muzeu „Pomoc v nouzi, naše poslání aneb tradice zavazuje“. Sbírkové předměty zapůjčil ze své sbírky Jiří KREMZ z SDH Snovídky. V odpoledních hodinách pokračoval program výstavou hasičské techniky s ukázkami zásahové činnosti na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši. Po obědě se před kulturním domem začal řadit slavnostní průvod. V čele průvodu byl nesen prapor sboru a města, následovaly slavnostní prapory zúčastněných sborů, historická hasičská stříkačka F. SMEKAL r.v. 1924 tažená koňmi, za kterou v kráčeli hasiči v současných i v historických uniformách následování dlouhou kolonou 23 hasičských vozidel a následované zástupy veřejnosti.

 

 

dsc03100.jpg

 

 

V průvodu bylo možné zahlédnout hasičský veterán Škoda 125 r.v. 1927; Škoda 154 Hasičské závody Čechy u Prostějova r.v. 1930; Laurin & Klement r.v. 1932 a techniku PRAGA RN AS-16; DA Robur LO 2002A KdoW/KTW 4x4; DA Praga V3S. Celý průvod uzavírala moderní technika sborů: VA Lada Niva; DA Avia; DA Avia 21.1 Furgon; DA  Volkswagen; DA IVECO Daily; CAS 32 T 148; CAS Škoda 706; CAS K 25 Liaz 101; CAS 24 MB Unimog; CAS 8 Avia A31T 4x4; CAS 30 RP-Tatra 815; CAS 24 Tatra Terrno; PHA 40 MAN TGM 18.290 4x4 BB; CAS 15 MAN TGM 13.240 4x4 BL; CAS K 27 Tatra 815 4x4; automobilová plošina Bronto Skylift F44 RLX MB ECONIC 2633 L/NLA. 240 kw. Zahájení slavnostního dne se zhostily mažoretky „Pusinky“ z Říčan u Brna. Každý z přítomných sborů – Radňoves; Zbraslav; Hrušovany u Brna; Krásněves; Lavičky; Ořechov-Ronov; Přibyslavice; Dolní Loučky; Domášov; Lesní Hluboké; Zbraslav; Nové Sady; Kuřimské Jestřebí; Tišnov; Kuřimská Nová Ves; Tasov; Veverská Bitýška; Velké Meziříčí; Svatoslav; Křižanov; Osová Bitýška; HZSP Čepro Střelice, Jaderná elektrárna Dukovany; HZS Velká Bíteš a RZP Velká Bíteš obdržel od velitele sboru upomínkovou plaketu. Na statické ukázce byly k vidění historické „koňky“ R. A. Smekal Praha SDH Osová Bitýška r.v. 1900; SDH Přibyslavice r.v. 1910; DS 12 V. Ig. Stratílek Vysoké Mýto SDH Ořechov-Ronov r.v. 1935; DS 16 typ MARS – SMEKAL 36 od firmy R. A. Smekal Slatiňany u Chrudimi r.v. 1938 a DS 16 typ MARS III – SMEKAL 36 r.v. 1953 SDH Velká Bíteš, vyprošťovací vozidla Silniční a odtahové služby Man 18.290 a Man 31.440. Následovala ukázka historického hašení; přehlídka hasičské techniky a ukázky zásahů hasičů. Byl proveden zásah koňskou stříkačkou F. Smekal v dobových mundurech SDH Radňoves. Následovaly ukázky s automobilovými stříkačkami Škoda 154 SDH Březejc a Škoda 125 SDH Hrušovany u Brna; PRAGA RN AS-16 SDH Lavičky; automobilová plošina Bronto Skylift F44 RLX MB ECONIC 2633 L/NLA. 240 kw HZSP JE Dukovany; ukázka požárního útoku mužů SDH Nové Sady. Poslední ukázku předvedli domácí hasiči zásah u dopravní nehody, při kterém jednotka spolupracovala s RZP Velká Bíteš. Ze zdemolovaného auta vytáhli hasiči zraněného muže pomocí vyprošťovacího zařízení firmy LUCAS. Své zranění však jen předstíral. Tyto oslavy nebyly jen oslavami hasičstva jako takového ale také poděkováním všem lidem, kteří se po celých 140let podíleli na rozvoji Sboru dobrovolných hasičů v městě!! Zvláště děkujeme sponzorům, kteří finančně přispěli na konání této akce – MěÚ Velká Bíteš; Moravskoslezská s.r.o; První brněnské strojírny a.s. Velká Bíteš; Labara s r.o.; Bítešská dopravní společnost s r.o. a NTC, s r.o.; Strojírna Slavíček s r.o.; Slámovo uzenářství s r.o.; Jeřábkova Pekárna s r.o; Cukrárna u Knotků; Zámečnictví Němec s r.o.; Building Centrum HSV Velké Meziříčí; Autoimpex s r.o. Velká Bíteš. Poděkování patří i autoservisu Havlis za poskytnutí autovraků na ukázku.

 

Existence Sboru dobrovolných hasičů je založena na ochotě, odhodlanosti a statečnosti občanů - dobrovolných hasičů, kteří bez ohledu na svůj volný čas, možné nebezpečí a materiální požitky vždy na prvé místo kladli poslání této humánní organizace, totiž pomoc bližnímu v případě nouze.

Foto: SDH Velká Bíteš/archiv

                                                                                                    David Dvořáček,DiS